วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

นักการเมืองยื่นปลา  พระราชายื่นเบ็ด
นักการเมืองแจกแท็บเล็ต กษัตริย์แนะเคล็ดวิชา
นักการเมืองห่วงอำนาจ  มหาราชห่วงประชา
นักการเมืองสร้างสัญญา  องค์เจ้าฟ้าสร้างสรรธรรม
นักการเมืองหาเรื่องกิน   องค์ภูมินทร์หาเรื่องทำ
นักการเมืองยุให้รำฯ    ในหลวงย้ำให้ทำดี
นักการเมืองมักแบ่งขั้ว  องค์เหนือหัวไม่แบ่งสี
นักการเมืองทำสี่ปี   องค์ภูมีทำทุกวัน
นักการเมืองชอบแบ่งเสียง  พ่อพอเพียงชอบแบ่งปัน
นักการเมืองคิดสั้น   องค์ราชันย์คิดยาว

1 ความคิดเห็น:

 1. เว็บบล็อกนักศึกษาปริญญาเอก การจัดการเทคโนโลยี รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

  ผศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
  http://prachyanun.blogspot.com
  ภูไท ช่อเหมือน
  http://chormuan.blogspot.com
  ทศพล เมืองฮาม
  http://todsphon.blogspot.com
  สมเกียรติ ฮุ้นสกุล
  http://somkaithoon.blogspot.com
  ผศ.วันชัย ซันประสิทธิ์
  http://wanchai45.blogspot.com
  ชนากานต์ อินทรสร
  http://chanakarn-intrasorn.blogspot.com
  สุขุม หลานไทย
  http://myblogsukhom.blogspot.com
  ชิน จินตประยูร
  http://aussieshin.blogspot.com

  ตอบลบ